Vare

Kamilleolie romersk

Anvendelse:

Kosmetik
Virker inflammationshæmmende, antiseptisk og lindrende.
Velegnet til sensitiv hud og problemhud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blomst fra Anthemis nobilis L. syn. Chamaemelum nobile.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen

Ingredients: Anthemis Nobilis Flower Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lunger

Advarsel: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.