Vare

Ambra duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Benzylbenzoat, limonen, citronellol, linalool, geraniol, benzylcinnamat, farnesol, eugenol, benzylalkohol, kanelaldehyd, benzylsalicylat og citral.

Produktet er faremærket:

faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.