Vare

Frugtkurv duftolie

Blanding af æteriske olier fra bergamot og mandarin.

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingrediensts: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen, linalool, citral og citronellol.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.