Vare

Fyrrenåleolie

Anvendelse:

Kosmetik

Virker antiseptisk og øger blodgennemstrømningen.

Velegnet til alle hudtyper.

Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft

Mellem til topnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af nål fra Pinus sylvestris.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen.

Ingredients: Pinus Sylvestris Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymboler_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp.