Vare

Hyazint duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Kanelalkohol, citronellol, eugenol, geraniol, limonen og linalool.

Produktet er faremærket:

Faresymboler_udraabstegn

Advarsel: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.