Vare

Mimose duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Benzylbenzoat, limonen, linalool, benzylalkohol, kumarin, benzylcinnamat, geraniol, isoeugenol, citral og eugenol.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_miljoe

Advarsel: Farlig ved indtagelse. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.