Vare

Papaja duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

INCI: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Hydroxycitronellal, eugenol, benzylalkohol, benzylbenzoat, citronellol, geraniol, benzylcinnamat.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lunger

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.