Ren besked

Økologisk kosmetik

Hvor stor en andel af et kosmetisk produkt skal være økologisk for at man kan kalde det økologisk?

Det er det store spørgsmål - Er det nok med 5%, 20%, 50% eller skal man tilstræbe de 95% som er kravet for fødevarer.

På Urtegaarden har vi valgt, at der skal være minimum 95% økologiske ingredienser ekskl. vand i et kosmetisk produkt før vi kalder det økologisk.

 

Økologi… kort fortalt
Økologi handler om den måde landbrugsmæssige råvarer produceres og forarbejdes på. Bæredygtighed er et vigtigt element i den økologiske tankegang. Et af formålene med økologisk produktion er at bevare og øge jordens frugtbarhed samt skabe harmoni mellem planteproduktion og husdyrbrug.

Der er klare regelsæt for, hvordan dyrkning, forarbejdning, markedsføring mm skal finde sted. I Danmark er kontrollen med økologiske produkter statsligt reguleret og det røde Ø-mærke må kun anvendes på landbrugsprodukter, hvis produktet er certificeret i overensstemmelse med lovene for økologisk produktion. Det betyder også, at det røde Ø-mærke ikke kan anvendes på kosmetik og at mærket aldrig vil kunne findes på råvarer af ikke-naturlig oprindelse.

 

Hvor økologisk er økologisk?
Det ville være dejlig enkelt, hvis der som på fødevarerne, fandtes klare statslige regler for, hvornår kosmetik er økologisk. Der findes godt nok en lang række private certificeringsorganer på både verdens- og europæisk plan, der har opstillet forskellige kriterier for naturkosmetik og herunder økologisk kosmetik, eksempelvis BDIH, Ecocert og Soil Association, som du kan læse mere om her.

Men det er ikke nemt at gennemskue, hvor økologiske produkterne egentlig er. Eksempelvis tæller vand med i økologiregnskabet i produkter certificeret af Ecocert. Det gør det noget nemmere at få en høj andel af økologiske ingredienser end i produkter, hvor vand ikke tælles med.

En lang række kosmetiske ingredienser, herunder sæbestoffer, visse virkestoffer og konserveringsmidler samt emulgatorer, kan aldrig fås økologisk. Det sætter en naturlig grænse for, hvor stor andelen af økologiske ingredienser i et givent produkt kan være.

Det betyder også, at det er nemmere at lave en kropsolie med en høj andel af økologiske ingredienser end en shampoo, hvor hovedingrediensen - sæbestof - ikke kan fås økologisk.

Hvis det rent teknisk ikke er muligt, at have mere end 5% økologiske ingredienser i et produkt, eksempelvis en shampoo - jamen er det så overhovedet relevant at tale om økologi? Hvorfor ikke tilstræbe en høj andel af økologiske ingredienser også selvom det betyder at en gruppe produkter aldrig kan blive økologiske?

Nogen vil måske mene at vi begrænser os selv med førnævnte 95% regel, men vi vil hellere have strengere krav og færre produkter, end hyldemeter efter hyldemeter med såkaldte økologiske produkter. Derfor stiller vi strenge krav til os selv - krav der gør, at vi ikke bare kalder alle vores produkter med økologisk indhold økologiske.

 

Den økologiske fremtid
Der er fra lovgivernes side ikke lagt op til at kosmetikbekendtgørelsen inden for en overskuelig fremtid skal indeholde særregler for økologisk kosmetik. Spørgsmålet om, hvad økologisk kosmetik egentlig er, er ikke en prioritet.

For at sikre at forbrugeren ikke vildledes og bringes til at tro at et produkt med et lavt indhold af økologiske ingredienser er lige så økologisk som et tilsvarende produkt med et højt indhold af økologiske ingredienser, er der i den danske brancheforening for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT) oprettet en "Arbejdsgruppe for økologi". Gruppens mål er komme med en definition på økologisk kosmetik og derefter at arbejde på at implementere denne.

Urtegaarden er stærkt involveret i arbejdet i denne gruppe og forsøger naturligvis at påvirke gruppen i retning af vores eget krav om 95% økologisk indhold. Vi ønsker heller ikke, som der er lagt op til i branchen, at udvande økologibegrebet ved at graddele økologien, så en økologisk shampoo skal indeholde færre økologiske ingredienser end en økologisk creme eller kropsolie. En sådan graddeling vil jo netop ikke hjælpe forbrugeren til at gennemskue, hvor økologisk et produkt er og så er vi jo ikke kommet videre.

Økologien er for os ikke kun en trend - det er en tankegang og vi arbejder hele siden på at have så mange økologiske varer i vores sortiment som muligt.

Økologi i Urtegaardens serie af personlig pleje produkter
Urtegaarden tilstræber, at have en så høj andel af økologiske ingredienser som muligt i vores produkter. Kun produkter med mere end 95% økologiske ingredienser benævnes økologiske. Du kan kende dem på navnet - de hedder nemlig ØKO. På vores hjemmeside kan du altid finde en liste over andelen af økologiske ingredienser i vores færdigvarer ligesom andelen er angivet på produktets etiket.