Ren besked

Sikkerhedsdatablade

Det er pålagt forhandlere der sælger til det offentlige, at udarbejde sikkerhedsdatablade indeholdende 16 punkter - bl.a. med infomation om sammensætningen af indholdsstoffer, fareindikation, førstehjælpsforanstaltninger etc.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres på tlf. 86480011 eller urtegaarden@urtegaarden.dk