Vare

Rosentræ duftolie

Ingredienser: Naturlige duftstoffer.

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Linalool, geraniol og benzylbenzoat.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lunger 

Fare: Farlig ved indtagelse. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.