Vare

Måleske 2 ml

Til afmåling af kosmetik- og slikråvarer.

Til fødevarer.