Vare

Basilikumolie

Anvendelse:
Levnedsmidler
Dosering: Følg anvisning i opskrift. Olien må aldrig indtages ufortyndet.

Duft
Mellem til topnote
Urtegaardens basilikumolie er fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Ocimum basilicum.
Levnedsmiddelkvalitet.

Køb olien i flasker á 10 ml og 100 ml.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Linalool, eugenol og limonen.
Ingredients: Ocimum Basilicum Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lunger

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.