Vare

Cajeputolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker opfriskende og antiseptisk.
Velegnet til uren og fedtet hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Topnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Melaleuca leucadendra L.
Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Melaleuca Leucadendron Cajuputi Leaf Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.