Vare

Citron tea treeolie

Anvendelse:

Kosmetik

Virker antiseptisk og rensende.

Velegnet til uren hud.

Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft

Topnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Leptospermum petersonii.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Citral, citronellol, geraniol, linalool, eugenol, limonen og farnesol.

Ingredients: Leptospermum Petersonii Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lunger

Advarsel: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.