Vare

Granolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker varmende og øger blodgennemstrømningen.
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. 

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af nål fra Abies sibirica.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen.

Ingredients: Abies Sibirica Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.