Vare

Muskatelsalvieolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker lettere talgregulerende, virker afslappende.
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Salvia sclarea.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Linalool, geraniol og limonen.

Ingredients: Salvia Sclarea Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.