Vare

Cypresolie

Anvendelse:
Kosmetik
Virker antiseptisk, sammentrækkende og svedhæmmende.
Velegnet til fedtet hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af kogle fra Cupressus sempervirens L.
Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Cupressus Sempervirens Cone Oil

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresybol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved hudkontakt. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.