Vare

Forår duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: a-amylkanelaldehyd, geraniol, citronellol og limonen.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_miljoe

Fare: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.