Vare

Gardenia duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Hydroxycitronellal, kanelalkohol, citronellol, isoeugenol, linalool, limonen, geraniol og citral.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_miljoe

Advarsel: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.