Vare

Kanelbarkolie

Anvendelse:
Anvendes til potpourri og i duftlamper.

Duft
Topnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af bark fra Cinnamomum aromaticum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Cinnamal (kanelaldehyd), cinnamyl alkohol, eugenol og benzylbenzoat.

Ingredients: Cinnamomum Cassia Bark Oil

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lunger

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.