Vare

Pomeransolie

Anvendelse:

Levnedsmidler
Som smagsgiver.
Dosering: Følg anvisninger i opskrift. Må aldrig indtages uffortyndet.

Kosmetik
Stimulerer blodcirkulationen.
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellem-topnote.

Fremstillet ved koldpresning af skal fra Citrus Aurantium L.

Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen, linalool og citral.

Ingredients: Citrus Aurantium Amara Peel Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.