Vare

Litseaolie

Anvendelse:
Kosmetik
Virker antiseptisk, sammentrækkende og opfriskende.
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Topnote.

Levnedsmidler:
Som smag i bolsjer, vingummi, frugtflæsk mm.
Dosering: Følg anvisninger i opskriften. Må aldrig indtages ufortyndet.
Levnedsmiddelkvalitet.

Fremstillet ved vanddampdestillering af frugt fra Litsea cubeba.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Citral, limonen, linalool, geraniol, farnesol og citronellol.

Ingredients: Litsea Cubeba Fruit Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.