Vare

Peberolie

Anvendelse:

Kosmetik
Øger blodcirkulationen lokalt. 
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellemnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af frø fra Piper nigrum.

Kun til udvortes brug.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Piper Nigrum Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.Brandfarlig væske og damp.