Ren besked

INCI navne

INCI listen (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) er en fortegnelse over kosmetiske ingredienser, der skal sikre en ensartet nomenklatur inden for ingredienser i kosmetiske produkter.

Listen er udarbejdet for at gøre det nemmere for forbrugeren, myndighederne og importørerne at se hvilke ingredienser, der er anvendt i et givent produkt.
Listen udarbejdes af CTFA (den amerikanske brancheforening for kosmetik) og COLIPA (den europæiske brancheforening for kosmetik) i fællesskab og opdateres ca. hvert andet år.

I henhold til kosmetikbekendtgørelsen skal kosmetiske produkter være mærket med en indholdsdeklaration udformet som en liste over ingredienser angivet med deres INCI navn. I oversigterne DANSK - INCI fortegnelse og INCI - DANSK fortegnelse finder du alfabetiserede oversigter over samtlige af Urtegaardens kosmetik ingredienser.

Listen opdateres løbende, og du kan altid finde de gældende lister her på siden.

DANSK - INCI oversigt
INCI - DANSK oversigt