Vare

Sensuel duftolie

Anvendelse
Som duft i kosmetik og i duftlamper o.l.

Kun til udvortes brug.

Duftlampe: 5-10 dråber

Fremstillet af æteriske olier og naturlige duftstoffer.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Linalool, limonen, benzylbenzoat, farnesol, geraniol, benzylsalicylat, citronellol og eugenol.

Ingredients: Parfum

Dosering
Kosmetik: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.