ØKO100
Vare

Krusemynteolie ØKO

Kaldes også spearmintolie.

Anvendelse:

Levnedsmidler
Som smagsgiver.
Dosering: Følg anvisninger i opskrift. Må aldrig indtages ufortyndet.

Kosmetik
Virker antiseptisk, kølende og opfriskende. Stimulerer blodcirkulationen.
Velegnet til alle hudtyper.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Topnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra økologisk Mentha spicata.
Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Mentha Viridis Leaf Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.