Vare

UDGÅET Cleopatra duftolie

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredients: Parfum.

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Limonen, citronellol, linalool, citral, benzylalkohol, benzylbenzoat, eugenol, benzylcinnamat, farnesol, geraniol, farnesol, benzylsalicylat og isoeugenol.

Produktet er faremærket:

faresymbol_udraabstegnfaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.