Information om faremærkning


Æteriske olier og duftolier er rent lovgivningsmæssigt klassificeret som kemikalier og de skal derfor overholde kemikalielovgivningen. Der stilles bl.a. krav til klassificering, mærkning og emballage iht. CLP-forordningen, der gælder i hele Europa.

 

Klassificering betyder, at et produkt vurderes i forhold til farlighed ud fra de indholdsstoffer, der er i produktet. Klassificeringen har til formål at vurdere sundhedsfarer, fysisk/kemiske farer og miljøfarer ved et givent produkt.

 

Mærkningen af produktet skal formidle klassificeringen grafisk/tekstmæssigt, så det er nemt og enkelt at forstå, hvilke farlige egenskaber produktet har og hvordan det skal håndteres for at undgå faren. Det gøres dels vha. symboler og dels tekst.

 

Emballagen skal minimere faren ved brugen af produktet, f.eks. ved at der er børnesikret låg på produktet.

 

 

 

At et produkt er 100% naturligt undtager det ikke fra reglerne - og derfor er vores æteriske olier, der er 100% naturlige produkter uden tilsætningsstoffer, faremærkede.

Alle ufortyndede æteriske olier, uanset kvalitet, skal overholde kemikalielovgivningen - der findes f.eks. ikke en aromaterapeutisk kvalitet, der er undtaget reglerne.

 

 

 

Er det farligt at bruge æteriske olier og duftolier?

Det er vigtigt at understrege at faremærkningen gælder de rene, koncentrerede olier. Lige så snart du blander olierne i kosmetik, slik eller mad iht. anbefalet dosering, altså fortynder dem, "forsvinder" faremærkningen. Urtegaaardens anbefaling for sikker brug af æteriske olier og duftolier er:

 

  • At æteriske olier og duftolier altid anvendes iht. anbefalet dosering, at de aldrig anvendes ufortyndede på huden og at æteriske olier i levnedsmiddelkvalitet aldrig indtages ufortyndede

 

Følges denne anbefaling er der umiddelbart ingen fare ved at anvende æteriske olier og duftolier. Dog er det vigtigt at understrege, at olierne består af duftstoffer og blot fordi disse er naturlige undgås problematikken om parfumeallergi ikke. Naturprodukter kan også udløse allergi, hvilket jo også ses med nøddeallergi eller allergi overfor jordbær.

Anvender du olierne i kosmetik gælder kosmetiklovgivningen, hvor der ikke anvendes faremærker. I kosmetiklovgivningen er der derimod andre krav, som at æteriske olier og duftolier skal deklareres som parfume i ingredienslisten. Ligeledes er der 26 parfumestoffer, som limonen og linalool, der skal deklareres separat på etiketten, hvis de findes i produktet. De fleste æteriske olier, og duftolier, indeholder flere af disse 26 stoffer helt naturligt. Så når der på en æterisk olie, eller duftolie, eksempelvis står at den indeholder limonen, geraniol og eugenol, så er det ikke stoffer der er tilsat olien - det er stoffer der findes helt naturligt i olierne, men som lovgivningen, af hensyn til parfumeallergikere, kræver deklareres separat.

Hvordan bruger man æteriske olie?

Bruger du æteriske olier som smag i mad eller slik er det fødevarelovgvningen der gælder, og der bruges heller ikke faremærkning. Bruges æteriske olier i slik og mad skal de være i levnedsmiddelkvalitet og deklareres som naturlig aroma i ingredienslisten.

 

Farepiktogrammer

Farepiktogrammer er symboler, der skal give et hurtigt overblik over faren ved produktet. På Urtegaardens æteriske olier og duftolier kan du finde et eller flere af nedenstående symboler:

 

miljoe.jpgBruges ved miljøfarer

 

UdraabstegnBruges ved f.eks. øjenirritation, hudirritation og allergi ved hudkontakt

 

lunger.jpgBruges f.eks. ved fare ved indtagelse

 

Signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger</strong

Hvis et produkt er vurderet til at have en, eller flere farer, skal der på produktets etiket være signalord, faresætning(er) og sikkerhedssætning(er).

 

Signalordet er enten "Fare" eller "Advarsel" og formålet er at give en indikation på om produktet er mere eller mindre farligt.

 

Faresætninger, også kaldet H-sætninger, fortæller hvad faren består i.

 

Sikkerhedssætninger, også kaldet P-sætninger, fortæller hvordan faren skal håndteres.

 

Eksempelvis skal æterisk appelsinolie, som er den olie du også får på hænderne når du stikker neglen i en appelsinskal, mærkes med signalordet "fare", faresætningen: "Kan forårsage allergisk hudreaktion" og sikkerhedssætningen "Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

Æterisk basilikumolie, som er det samme som du får på fingrene hvis du nulrer frisk basilikum mellem fingrene for at få smagen frem ifm. madlavning, skal mærkes med signalordet "Fare" og bl.a. faresætningen "Forårsager alvorlig øjenirritation" og sikkerhedssætningen "Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning".

 

Hvad er forskellen på æteriske olier og duftolier?

Lovgivningsmæssigt er der ingen forskel på æteriske olier og duftolier. Der er dog anvendelsesmæssigt stor forskel:

 

Duftolier anvendes udelukkende som duft - duft i hjemmelavede ansigts- og kropsplejeprodukter, i duftlamper, i skyllemiddel, potpourri, i hjemmelavet parfume o.l. Duftolier er ikke i levnedsmiddelkvalitet, så de må ikke bruges i slik og mad.

 

Æteriske olier kan anvendes som duft, på samme måde som duftolier, men de har flere anvendelsesmuligheder. De kan bruges til at give smag til slik og andre søde sager eller i madlavningen (men husk at det kun er levnedsmiddelgodkendte æteriske olier, der må bruges sådan). Ligeledes kan de bruges i alternativ behandling, som aromaterapi eller som virkestofstof i hud- og hårplejeprodukter, da de har mange gode egenskaber, som cellefornyende, sammentrækkende og rensende. Find en oversigt over æteriske olier i hudpleje her eller læs mere om fremstilling og indholdsstoffer i æteriske olier her.

 

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til faremærkning er du naturligvis velkommen til at kontakte vores kundeservice på urtegaarden@urtegaarden.dk eller telefon 86480011. 

 

Det er Miljøstyrelsen, der administrer kemikalielovgivningen. Find mere information på www.mst.dk